New icon release with tango icons
- Tango icon theme